iStudy
מבצע מיוחד בבית הספר
על ידי iStudy e-Med בתאריך 7/02/2016, 07:44
 

אנו שמחים להודיע לכם על מבצע מיוחד.

כל הנרשם בתשלום לאחד מהקורסים בבית הספר יהיה זכאי להשתלם בקורס נוסף ללא עלות נוספת.

המבצע עד לסוף פברואר 2016. מהרו והרשמו לקורסים ותהנו מההטבה החד פעמית !

לאור אפשרות ההכרה לרופאים (ובחלק מהקופות גם לרוקחים) בנקודות ההתעדכנות כשעות השתלמות במוסדות השונים
ההשקעה בלימודים צפויה להיות מוחזרת במלואה ואף מעבר לכך !

 
iStudy
המשך: מבצע מיוחד בבית הספר
על ידי iStudy e-Med בתאריך 19/02/2016, 12:57
 

עוד שבועיים למבצע, עד סוף החודש.

כל הנרשם בתשלום לאחד מהקורסים בבית הספר יהיה זכאי להשתלם בקורס נוסף ללא עלות נוספת

לאור אפשרות ההכרה בנקודות ההתעדכנות כשעות השתלמות במוסדות השונים 
לרופאים ובחלק מהקופות גם לרוקחים, אחיות וסגל מנהלי

ההשקעה בלימודים צפויה להיות מוחזרת במלואה ואף מעבר לכך

דילוג על ניווט

ניווט