iStudy_Logo

בית הספר לסוכרת

Diabetes School


בחסות בלתי תלויה:
Israel Diabetes Association
סוכרת - חסויות

ברוכים הבאים

לאור הצלחת הקורס הקודם לטיפול בסוכרת והחידושים הרבים בתחום, החלטנו לחדש ולהחליף את תכני הקורס בתוכן עדכני ומגוון.
הקורס החדש לטיפול במחלת הסוכרת מכוון למתן אינפורמציה עדכנית לרופאי הקהילה ובתי החולים, ולסגל המטפל ביום-יום, לשם שיפור הידע ושיפור הכלים לאבחון, תמיכה, קביעת יעדי טיפול, והכרות עם מגוון הטיפולים החדשים במחלה.

תוכנית הקורס נבנתה בקפידה וכוללת את מיטב המומחים בארץ, שהואילו לתרום מידיעותיהם ומניסיונם. לרבות מהמחקרים הספציפיים בהם הם שותפים.
כל שיעורי הקורס צולמו ונערכו באופן בלעדי לקורס זה.

תיאור קורס הסוכרת
 
הכניסה ללימוד בקורס – חופשית לרופאים הרשומים בישראל, ללמידה אישית
 

נקודות התעדכנות ותעודת השתתפות
רופאים אשר ישלימו בהצלחה לפחות 80% מכלל השאלות במבחנים של בית הספר לסוכרת שלב א', יזוכו ב- 25 נקודות CME מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ובתעודה המעידה על כך. 

עם סיום כל המבחנים בקורס יש לפנות בבקשה לקבלת תעודה למייל: istudy@istudy.co.il

בהתבסס על ההסכם הקיבוצי האחרון, ניתן להציג את תעודת ההשתלמות שתתקבל מאתנו למעסיק לצורך הכרה בשעות השתלמות בהתאם.

מומלץ לבדוק את מפתח ההכרה: נקודות CME לשעות השתלמות במקום עבודתכם.
יש לוודא רישום שיוך הארגון בפרופיל המשתמש בעת הרישום/עדכון הפרטים
 
מרצי קורס הסוכרת iStudy
 

בסופו של כל שיעור משולב מבחן, שאלות המבחן הן לתרגול ובמקרה של קבלת הודעה על שגיאה ניתן לנסות שוב.

בתום כל שיעור נבקש מכם לתת לנו פידבק על מידת העניין והתועלת של השיעור.

ניהול אקדמי:  פרופ' איתמר רז, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת ויו"ר המועצה הלאומית לסוכרת.
תודה מיוחדת לד"ר עמית תירוש על הייעוץ הצמוד והליווי המלא לכל אורך הדרך.

בהצלחה !

הצהרה :
הכניסה והשימוש באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי או מחקר ביו-רפואי. ללמידה עצמאית.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה איפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

Significast.com
e-med