iStudy_Logo

בית הספר לנוירולוגיה
תרגול אינטראקטיבי מבוסס תיאורי מקרה

האיגוד הנוירולוגי הישראלי
מנהל אקדמי: פרופ' נתן בורנשטיין

בחסות

Israel Neurological Association

Coumadin
ברוכים הבאים,

האיגוד הנוירולוגי תומך ומקדם פרוייקט זה מתוך הכרה כי לאחר לימוד תיאורטי של עקרונות הטיפול, נכון לתרגל על בסיס תיאורי מקרה אמיתיים את אופן הטיפול המייטבי בחולה הבודד.
שילוב של לימוד ותרגול יתרום ליכולת של כולנו להשפיע על איכות הטיפול ובריאות המטופלים שלנו.

הכניסה חופשית - ניתן להכנס לקורס גם כאורח

תכני הקורס
במסגרת קורס התרגול האינטראקטיבי של ביה"ס האינטרנטי תוזמנו להשתתף באופן פעיל ולבחור באפשרויות הטיפול במהלך ההרצאה תשובת הסבר תינתן בהתאם לבחירתכם

המערכת מאפשרת לכם במהלך כל הרצאה להפנות שאלות למרצה השיעור. השאלות שלכם יופנו באמצעות מערכת iStudy הייחודית, למרצה הרלבנטי והתשובות יפורסמו באתר.

באתר ביה"ס תוכלו למצוא גם פורום לדיון בין כל משתתפי ביה"ס במטרה לנהל דיונים בסוגיות הקשורות לנושא השיעור.

דבר פרופ' נתן בורנשטיין, יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל
אנו מקווים שבאמצעות אתר ביה"ס נצליח ליצור רשת תקשורת מקצועית פעילה בין האיגוד רופאי הנוירולוגי לכל רופאי המשפחה, הפנימאים, הגריאטרים ומקצועות נוספים המשיקים לנוירולוגיה שיש להם עניין להרחיב ולהעמיק הידע שלהם בטיפול במחלות נוירולוגיות.

תודתנו לחברות נותנות החסות על תמיכתם בפרוייקט חשוב זה!
אנו מאמינים שתפיקו תועלת מעשית רבה מהקורס ומאחלים לכם - בהצלחה.

(*) רשימת המרצים כוללת את: פרופ' נתן בורנשטיין - מנהל אקדמי של בית הספר
פרופ' רונן לוקר,
מנהל השירות למחלות כלי דם מוחיים, שבץ ודימום מוחי, ומנהל המעבדה לחקר מחלות כלי דם של המוח, הדסה, ירושלים
בהצלחה !

הצהרה :
הכניסה והשימוש באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי או מחקר ביו-רפואי.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.


Significast.com
e-med