iStudy_Logo

בית הספר לטיפול בכאב

תרגול אינטראקטיבי מבוסס תיאורי מקרה

בחסות
אגודה ישראלית לכאב

תרו תעשייה רוקחית בע''מ
ברוכים הבאים

האגודה הישראלית לכאב, החליטה לתמוך ולקדם פרוייקט זה מתוך הכרה בכך שלאחר הכרת הצדדים התיאורטיים של נושא הטיפול בכאב, נכון לתרגל על בסיס תיאורי מקרה אמיתיים את אופן הטיפול המייטבי בחולה הבודד.
שילוב של לימוד ותרגול יתרום ליכולת של כולנו להשפיע על איכות הטיפול ובריאות המטופלים שלנו.

הכניסה חופשית

כניסה ל: רפואת כאב, תרגול אינטראקטיבי מבוסס תיאורי מקרה

תכני הקורס
במסגרת קורס התרגול האינטראקטיבי של ביה"ס האינטרנטי תוזמנו להשתתף באופן פעיל ולבחור באפשרויות הטיפול במהלך ההרצאה תשובת הסבר תינתן בהתאם לבחירתכם

המערכת מאפשרת לכם במהלך כל הרצאה להפנות שאלות למרצה השיעור. השאלות שלכם יופנו באמצעות מערכת iStudy הייחודית, למרצה הרלבנטי והתשובות יפורסמו באתר.

באתר ביה"ס תוכלו למצוא גם פורום לדיון בין כל משתתפי ביה"ס במטרה לנהל דיונים בסוגיות הקשורות לנושא השיעור.

אנו מקווים שבאמצעות אתר ביה"ס נצליח ליצור רשת תקשורת מקצועית פעילה בין איגוד רופאי הכאב לכל רופאי המשפחה, הפנימאים, רופאים גריאטרים ומטפלים נוספים שיש להם עניין להרחיב ולהעמיק את הידע

תודתנו לחברת תרו על תמיכתה בפרוייקט חשוב זה!

אנו מאמינים שתפיקו תועלת מעשית רבה מהקורס ומאחלים לכם - בהצלחה.

ניהול אקדמי של ביה"ס האינטרנטי לכאב:
דד''ר ורד סימוביץ
ד"ר סילביו בריל, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת כאב
ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת משפחה, סגנית המנהל הרפואי, מחוז דרום, מכבי שירותי בריאות

הצהרה :
הכניסה והשימוש באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי או מחקר ביו-רפואי.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

SignifiCaste-Med