פורום בית הספר ללימודי המשך ברפואה iStudy

מבצע מיוחד בבית הספר

המשך: מבצע מיוחד בבית הספר

על ידי iStudy C.M.E בתאריך
מספר תגובות: 0

עוד שבועיים למבצע, עד סוף החודש.

כל הנרשם בתשלום לאחד מהקורסים בבית הספר יהיה זכאי להשתלם בקורס נוסף ללא עלות נוספת

לאור אפשרות ההכרה בנקודות ההתעדכנות כשעות השתלמות במוסדות השונים 
לרופאים ובחלק מהקופות גם לרוקחים, אחיות וסגל מנהלי

ההשקעה בלימודים צפויה להיות מוחזרת במלואה ואף מעבר לכך