iStudy_Logo

בית הספר לשבץ מוח

האיגוד הנוירולוגי הישראלי
מנהל אקדמי:פרופ' נתן בורנשטיין

בחסות

Israel Neurological Association
מכבי שירותי בריאותכללית שירותי בריאות
ברוכים הבאים,

האיגוד הנוירולוגי תומך ומקדם פרוייקט זה מתוך הכרה שלידע ולהכרת הנושא יש תרומה משמעותית ליכולת הטיפול והתמודדות עם תסמונות נפוצות אלו, שלהן השפעה רבה על תוחלת ואיכות חיי המטופלים שלנו.

עלות השתתפות:
500 ₪ + מע"מ למשתתף, לבירור אופן הסדרת התשלום לחץ כאן.

הכניסה חופשית
לסגל הרפואי של מכבי שירותי בריאות, לסגל הרפואי של כללית שירותי בריאות
לחברי הסתדרות הרוקחים, ולחברי האיגוד הנוירולוגי בישראל.

מכבי שירותי בריאותכללית שירותי בריאותהסתדרות הרוקחיםהאיגוד הנוירולוגי בישראל

בהתבסס על ההסכם הקיבוצי האחרון, ניתן להציג את תעודת ההשתלמות שתתקבל מאתנו למעסיק לצורך הכרה בשעות השתלמות בהתאם. 
מומלץ לבדוק את מפתח ההכרה: נקודות CME לשעות השתלמות במקום עבודתכם.
יש לוודא רישום שיוך הארגון בפרופיל המשתמש בעת הרישום/עדכון הפרטים

תכני הקורס לניהול הטיפול בשבץ מוח
במסגרת ביה"ס האינטרנטי תוזמנו להשתתף ב-10 שיעורים (16 הרצאות). בכל שיעור תועבר הרצאה אחת או יותר, חומר קריאה מומלץ, ומבחן אינטראקטיבי ידידותי הכולל מס' שאלות.

בסופו של כל שיעור משולב מבחן. שאלות המבחן הן לתרגול. במקרה של קבלת הודעה על שגיאה ניתן יהיה לענות שוב על השאלות.

המערכת מאפשרת לכם במהלך כל הרצאה להפנות שאלות למרצה השיעור. השאלות שלכם יופנו באמצעות מערכת iStudy הייחודית, למרצה הרלבנטי והתשובות יפורסמו באתר.

באתר ביה"ס תוכלו למצוא גם פורום לדיון בין כל משתתפי ביה"ס במטרה לנהל דיונים בסוגיות הקשורות לשבץ מוח ו - TIA.

נקודות התעדכנות ותעודת השתתפות
רופאים אשר ישלימו בהצלחה לפחות 80% מכלל השאלות במבחנים, יזוכו ב - 21 נקודות התעדכנות מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ובתעודה המעידה על כך.דבר פרופ' נתן בורנשטיין, יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל
אנו מקווים שבאמצעות אתר ביה"ס נצליח ליצור רשת תקשורת מקצועית פעילה בין האיגוד רופאי הנוירולוגי לכל רופאי המשפחה, הפנימאים, הגריאטרים ומקצועות אחרים המשיקים לנוירולוגיה שיש להם עניין להרחיב ולהעמיק הידע שלהם בטיפול בשבץ.

תודתנו לכללית שירותי בריאות ולמכבי שירותי בריאות על תמיכתם בפרוייקט חשוב זה!
אנו מאמינים שתפיקו תועלת מעשית רבה מהקורס ומאחלים לכם - בהצלחה.

(*) רשימת המרצים כוללת את: פרופ' נתן בורנשטיין - מנהל אקדמי של בית הספר
ד''ר חן הלוי, ד''ר יונתן שטרייפלר, פרופ' דוד טנה, ד''ר סאלו חרץ, פרופ' רונן לוקר, פרופ' זאב מינר, פרופ' עמוס קורצ'ין, ד''ר בלה גרוס

בהצלחה !

הצהרה :
הכניסה והשימוש באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי או מחקר ביו-רפואי.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.


Significast.com
e-med