פורום בית הספר ללימודי המשך ברפואה iStudy

ניהול סיבוכי הכיליה הסוכרתית

ניהול סיבוכי הכיליה הסוכרתית

על ידי iStudy C.M.E בתאריך
מספר תגובות: 0

השבוע היה פורה במיוחד, ולביה"ס האינטרנטי לסוכרת עלה גם שיעורו של
פרופ' יהושע וייסגרטן: ניהול סיבוכי הכיליה הסוכרתית

גם לשיעור זה מצורף שאלון המבחן, המצטרף לכלל מבחני ביה"ס, שהשלמתם בהצלחה נדרשת לקבלת תעודת ההסמכה

לימוד פורה, בהצלחה