iStudy_Logo

בית הספר ללימודי המשך ברוקחות
Continuing Education in Pharmacy

רוקחים יקרים !
ברוכים הבאים לביה"ס האינטרנטי לרוקחות .

ביה"ס אינטרנטי זה הוא פרי שיתוף פעולה של מערכת ISTUDY, של החברות אי-מד וסיגניפיקסט עם המדור ללימודי המשך של בית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים.

כל קורס מורכב ממספר שיעורים כאשר כל שיעור מכיל הרצאת וידאו/מולטימדיה, הפניות לקריאה נוספת, מבחן אינטראקטיבי, משוב למרצה וכן ערוץ לליבון סוגיות ושאלות שלכם מול המרצה של כל שיעור.
מסיימי הקורסים בהצלחה (מענה נכון על כל השאלות בקורס) ייזכו בתעודה מטעם המדור ללימודי המשך של בית הספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, המעידה על סיום הקורס.
בקורסים יופעלו פורומים להתייעצות ולדיונים וכן יוצגו עדכונים מחקריים וחדשותיים בתחום.

מחיר ההשתתפות בכל קורס: 500 ₪ + מע"מ
לבירור אופן הסדרת התשלום לחץ כאן .

הכניסה חופשית
לחברי הסתדרות הרוקחים- לכל הקורסים


 . הסתדרות הרוקחים   
נרשם שלא יעמוד בחובות התשלום ייחסם ולא יהיה זכאי כמובן גם לתעודה.

אנו מקווים שבאמצעות אתר ביה"ס נצליח ליצור רשת תקשורת מקצועית פעילה בין הרוקחים המיקצועיים מכל הקופות והחברות להעברת ידע והתייעצות מקצועית
אנו מאמינים שתפיקו תועלת מעשית רבה מהקורס ומאחלים לכם - בהצלחה.

פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין
ניהול אקדמי: פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין

הצהרה :
הכניסה והשימוש באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי או מחקר ביו-רפואי.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.